Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van PayrollToday of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PayrollToday te Wijchen.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan PayrollToday niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door PayrollToday. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

CONTACT:

PayrollToday B.V.
Zomertaling 29
6601 DW Wijchen
The Netherlands
tel. +31(0)24 645 07 40
office@payrolltoday.nl

Privacyverklaring:

Als u besluit uw gegevens naar PayrollToday te zenden, geeft u PayrollToday daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature. PayrollToday gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

 ....


....