voordelen payrolling

  • Geen risico’s, zoals loondoorbetaling bij ziekte
  • PayrollToday voert uw hele personeelsadministratie uit. U blijft als werkgever wel verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, inroostering en functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • U ontvangt slechts één factuur voor al uw personeel
  • Uw administratie- en accountantskosten worden aanzienlijk lager
  • U hoeft zelf geen afdrachten aan de fiscus meer te doen inzake loonheffingen en dergelijke
  • PayrollToday neemt de financiële risico’s van het werkgeverschap van u over
  • Met payrolling creëert u optimale flexibiliteit in uw personeelsbestand omdat u gebruikmaakt van de uitzend-CAO
  • U kunt zich geheel op uw core business concentreren

 

CONTACT:

PayrollToday B.V.
Zomertaling 29
6601 DW Wijchen
The Netherlands
tel. +31(0)24 645 07 40
office@payrolltoday.nl

Privacyverklaring:

Als u besluit uw gegevens naar PayrollToday te zenden, geeft u PayrollToday daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature. PayrollToday gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

 ....


....