Voordelen voor jou

  • PayrollToday zorgt ervoor dat je goede arbeidsvoorwaarden hebt;
  • Bij PayrollToday bouw je vanaf je 21e pensioen op;
  • Je hebt je eigen vaste contactpersoon voor alle vragen m.b.t. arbeidscontract, jaaropgave, loonbetalingen, enz. enz..
  • Je kunt gebruik maken van ons uitgebreide pakket aan collectieve personeelsvoorzieningen,variërend van korting op allerhande verzekeringen en hypotheken tot uitstekende voorwaarden op pensioengebied.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Collectiviteitskorting bij CZ.
  • Collectieve korting van 15 % op de tarieven van o.a. auto-, inboedel-, opstal, reis, rechtsbijstand-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen.

Ziek
Wat moet je doen als je ziek bent en niet kunt werken?
1. Word je ziek op een doordeweekse dag, bel  dan persoonlijk vóór 10.00 uur ’s ochtends met je contactpersoon bij PayrollToday


2. Neem telefonisch contact op met jouw leidinggevende op de werkvloer.
Word je in het weekend ziek, stuur dan een e-mail naar office@PayrollToday.nl waarin je vertelt wat je mankeert.  Jouw contactpersoon neemt dan ’s maandags contact met je op.

Het is belangrijk dat je niet wacht met ziek melden. Als we geen melding van je hebben ontvangen, kunnen wij namelijk geen salaris uitbetalen over de dagen dat je ziek was voordat je dat meldde. Je kunt je niet met terugwerkende kracht ziek melden.

Beter melden
Als je hersteld bent, laat je dat je contactpersoon bij PayrollToday en jouw direct leidinggevende direct weten.

Begeleiding bij ziekte
Tijdens jouw ziekte houden we regelmatig contact met je. Ben je langdurig ziek, dan stelt jouw contactpersoon bij PayrollToday samen met jou een begeleidingsplan op. Hij of zij begeleidt jou ook tijdens jouw ziekte en re-integratie. Tijdens dit proces houden we je baas op de hoogte van de stand van zaken.


CONTACT:

PayrollToday B.V.
Zomertaling 29
6601 DW Wijchen
The Netherlands
tel. +31(0)24 645 07 40
office@payrolltoday.nl

Privacyverklaring:

Als u besluit uw gegevens naar PayrollToday te zenden, geeft u PayrollToday daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature. PayrollToday gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

 ....


....